Wiadomości

Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Naprawdę dużo osób systematycznie ma kontakt z brakiem akceptacji i to właśnie ten dzień ma to uzmysławiać. Zwrócenie się z prośbą do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego typu jest pretekstem do tego, by znaleźli rozwiązanie tego sporego problemu. Edukowanie, ale także prowadzenie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu potęgowanie tolerancji oraz zmniejszenie się gnębienia osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest korzystną metodą przeciwstawiania się różnym pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa była spowodowana przez częściej tworzące się akty przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, mają styczność właśnie te mniejszości, co zaobserwowano na przestrzeni wielu lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się skuteczne w odszukaniu głównych przyczyn kiełkowania nietolerancji, ale też mają ostrzegać, jak niepokojące są oznaki nietolerancji dla osób dyskryminowanych. Tego rodzaju przedsięwzięcia mają okazać się pomocne do tego, by zrozumieć, czym tak naprawdę jest poszanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale także ukazać, co to jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych. Dodatkowo ma edukować, uczyć umiejętności słuchania, rozumienia innych ludzi, ale też uznania różnych kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób obchodzi się go w Polsce?

Wspólny apel wygłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie fizycznej i werbalnej agresji pojawiającej się z powodu rasizmu i homofobii, ale i również przedstawiają niewiarygodne poparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Solidarność tego dnia będzie wyrażana poprzez wywieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przede wszystkim w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz